Waarde propositie

Uw waarde propositie beschrijft wat uw product of dienst aan waarde levert aan uw klant. Het is een overzicht van de producten en diensten die waarde creëren voor een bepaald klantensegment. De waarde propositie is de reden dat klanten de ene onderneming boven de andere verkiezen.

Welke producten/diensten biedt u uw klanten aan? Welke problemen van de klant lost u op en in welke behoeften voorziet u? Waarom denkt u dat uw project zal slagen (vernieuwend concept, ‘gat in de markt’, …)? Waarom zou de klant uw producten/diensten aankopen en niet die van uw concurrenten? Welke elementen maken uw zaak en/of producten voor de klant uniek?

Klantsegmenten

Hier beschrijft u de klant of klantengroep waar het bedrijf zich met zijn producten/diensten op richt. De karakteristieken van een (potentiële) klant worden beschreven. Door klanten te groeperen in segmenten is het makkelijker in te spelen op de verschillende behoeften van specifieke klanten.

Wie zijn uw klanten? Welke klantengroepen wil u bedienen? Wat zijn de behoeften van deze klanten(groepen)? Bespreek hun aankoopgedrag (behoeften, koopkracht, bestedingspatroon, ...) Wat kan hun aankoopbedrag beïnvloeden? Van waar zullen uw klanten komen? Hoe zal u uw klantentrouw verhogen? Hoe zal u de tevredenheid van uw klanten meten? Hoe zal u een klacht behandelen? Geef de voornaamste kenmerken (grootte, structuur, conjunctuurgevoeligheid, toegankelijkheid voor nieuwkomers, modegevoeligheid, seizoensgebondenheid, trends, ...) van de markt/ sector?

Kanalen

Deze bouwsteen omvat een beschrijving van de manier waarop een onderneming in contact komt met haar klanten. Hier worden de marketing en distributiestrategie beschreven.

Via welke kanalen (communicatie-, distributie- en verkoopkanalen) bereiken je producten en diensten de klant? Hoe worden klanten (groepen) op de hoogte gehouden van uw aanbod? Aan welke criteria moet uw vestigingsplaats voldoen op vlak van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, passage, uitbreidingsmogelijkheden, toegankelijkheid, zichtbaarheid, sfeer en inrichting, uitstraling, ...? Onder welke naam gaat u uw activiteit uitoefenen? Welke imago wilt u uitstralen en hoe zal u dit bereiken? Hebt u al een huisstijl (logo, slogan, eenvormige lay-out en kleurgebruik, inrichting, stijl van omgang met klanten, …)?

Klantrelaties

Klantrelaties worden opgebouwd en onderhouden met elk klantensegment. Deze bouwsteen beschrijft de soort relaties die een bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten.

Op welke manier onderhoudt u een relatie met uw verschillende klanten (groepen)? Op welke manier wil elk klantensegment dat u contact met hen onderhoudt? Hoe zal u zich bekendmaken bij uw klanten? (internet, eigen website, beurzen, mailings, flyers, advertenties, via partners, discussiefora, sociale media,...) Hoe zal u de kwaliteit van uw producten/diensten garanderen (garantie, service, dienst na verkoop, …)?

Kernprocessen

Het is een beschrijving van de belangrijkste activiteiten die een onderneming moet doen om te zorgen dat haar business model werkt. Dit is m.a.w. het geheel van acties en/of processen die u onderneemt om uw klanten te bereiken en om met uw partners samen te werken.

Geef een overzicht van uw kernactiviteiten en processen? (productie, marketing, verkoop, …) Geef aan wie binnen de onderneming welke taak op zich neemt. Maak een planning op van de werkweek (openingsuren, bestellingen, leveringen, onderhoud, administratie, prospectie, ...)

Kernmiddelen

Het geheel van middelen en mensen die de onderneming nodig heeft om de klant te dienen. De kernmiddelen maken het mogelijk om een waarde propositie te creëren en te bieden, markten te bereiken, relaties te onderhouden met klantsegmenten en inkomsten te verdienen.

Geef een overzicht van uw belangrijkste middelen? (fysieke middelen, intellectuele middelen, menselijke middelen, financiële middelen, ...) Zal u uw product of dienst beschermen en op welke manier? Met hoeveel voorraad zal u starten per productgroep?

Strategische partners

Deze bouwsteen beschrijft het netwerk van leveranciers en partners dat van invloed is op het succes van het business model.

Wie zijn de belangrijkste partners met wie u samenwerkt? Welke samenwerkingsverbanden zijn essentieel voor uw aanbod? Welke diensten leveren zij u? Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn? Met welke leveranciers zal u samenwerken en waarom (betalingstermijnen, service, imago, kwaliteit, ligging, leveringsvoorwaarden, ...)?

Inkomstenstromen

Waarde proposities die met succes aan klanten worden aangeboden, resulteren in inkomstenstromen.

Waar verdient u uw geld mee? Welke inkomstenbronnen hebt u? Hoe kunt u aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen? Detailleer de samenstelling van de omzet per gamma van producten of diensten.

Kostenstructuur

De kostenstructuur geeft alle kosten weer die nodig zijn om het business model te laten werken.

Wat zijn uw belangrijkste kosten? (vaste kosten zoals personeel, huisvesting, administratieve kosten, marketingkosten, exploitatie- en productikosten, verplaatsingskosten, financiële kosten, … en variabele kosten)