Home

Een business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het business model canvas van Osterwalder vat alle facetten die invloed hebben op het creëren van die meerwaarde samen in negen bouwstenen.

Via deze tool wordt uw business model op een beknopte en overzichtelijke manier in kaart gebracht. Eenmaal u weet waarvoor de negen bouwstenen staan, bent u in staat om uw business model constant aan te passen. Hierdoor kan u inspelen op de behoefte van de markt en zo de concurrentie voor blijven.